התחום של עבירות המתה הינו תחום רחב מאוד, הכולל בתוכו עבירות רבות כמו רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות. לכל עבירה משלוש העבירות הללו יהיה עונש אחר, והמשפט על חשד בעבירה כזו יתנהל בצורה שונה לחלוטין. לכן, חשוב להבחין בתחום עבירות המתה בין סוגי העבירות, וכל עורך דין עבירות המתה יבחן בשלב הראשון של החשדות באיזו עבירה מדובר.

הוא ינסה, כמובן, להפחית את האישומים לעבירה פחותה יותר בכדי לצמצם משמעותית את העונש עליו דנים במהלך המשפט. בכדי לבצע את האבחנה הזו, על עורך דין עבירות המתה (ומאוחר יותר, על בית המשפט), לבחון שני יסודות של העבירה - היסוד הפיזי והיסוד הנפשי.

היסודות של העבירה
כשמדובר בתחום של עבירות המתה, היסוד הפיזי הינו זהה בכל סוג של עבירה, והוא גרימת מוות לאדם אחר. לכן, האבחנה בתחום עבירות המתה מבוססת על היסוד הנפשי:

●    בעבירות רצח, היסוד הנפשי הינו כוונה מראש לביצוע העבירה. כאשר מדובר במעשה שתוכנן מראש, בעבירה שביצע
      האדם מתוך כוונה לרצוח – העבירה תהיה מוגדרת בתור רצח.

●    בעבירות הריגה, היסוד הנפשי מבוסס בעיקר על כוונת סתם. זאת אומרת, התנהגות פזיזה של האדם, אשר הובילה לתוצאה
      הזו. האדם לא באמת חשב על המעשה, ולא ייחס חשיבות לתוצאות האפשריות של הפעולה שביצע, ואשר בעקבותיה ניטלו
      חייו של אדם אחר.

●    בעבירות גרימת מוות ברשלנות, היסוד הנפשי הוא רשלנות. הנאשם לא היה מודע לכך שישנה אפשרות לכך שאדם אחר
      יאבד את חייו בעקבות המעשים שלו. בתחום עבירות המתה, זו נחשבת לעבירה הפחותה ביותר.

איך מחליטים על סוג העבירה?
בכדי להחליט על סוג העבירה, בית המשפט בוחן את ההוכחות שהובאו בפניו, את העדויות השונות ואת העדות של האדם עצמו. לכן, חשוב לבחור עורכי דין עבירות המתה אשר מסוגלים לבצע חקירות ראויות ולהציג את הראיות בצורה נכונה, כך שיציעו את הכוונה – את היסוד הנפשי של העבירה שבוצעה, וכך בית המשפט ישפוט את האדם על ביצוע אותה עבירה באופן ראוי ונכון.

עבירות המתה

יש לכם שאלה בדיני משפט פלילי? השאירו פרטים בטופס המצורף

Success! Message received.